Mine erfaringer stammer fra...

mit arbejde både som psykoterapeut og som myndigheds-socialrådgiver. I en periode arbejdede jeg også som familieplejekonsulent. Jeg har været med til at anbringe børn og varetage både barnets, forældrenes og plejefamiliens ønsker og behov både i den første tid og på det lange seje stræk.

At modtage et barn, som har været udsat for omsorgssvigt på den ene eller anden måde fordrer et stort og varmt hjerte, men også en grundlæggende professionalisme.

Udover den kærlige omsorg du giver til dit plejebarn er der mange andre ting, der kan "forstyrre" og mange ting du som plejefamilie skal forholde dig professionelt til. Det gælder både barnet, kommunen, socialtilsynet og de biologiske forældre.

Det kræver stor tolerance/indsigt og tålmodighed at være plejefamilie. Og ind imellem kan man også blive ramt på egne følelser, dine egne børn reagerer eller du kan blive rigtig træt og føle dig magtesløs.

Supervision i relationsarbejdet giver dig både støtte og perspektiv, så lettere kommer igennem de svære perioder. Regelmæssig supervision er vigtigt for alle der arbejder relationelt.

Supervisionen foregår som samtale i klinikken. Hvis der er behov for det, kan jeg komme til dig/jer, vi skal dog kunne være uforstyrrede.