Hele livet igennem er vi en del af relationer med andre mennesker – nogle er nære og har stor betydning for os, andre er mindre betydningsfulde.

Ofte er det de nære og betydningsfulde relationer, som er de sværeste at håndtere – og som sætter dybe spor i vores måde at leve livet på, både som barn, ung og voksen. Intense følelser og oplevelser er på spil – der er kærlighed, samhørighed, glæde, sjov, omsorg, tryghed, vrede, usikkerhed, afmagt, angst, tab, skam og skyldfølelse.
Nogle gange er atmosfæren og måden vi er sammen på, for svær at trives og udvikle sig i - for vanskelig at overskue og ændre på egen hånd. Jeg kan hjælpe og støtte dig i blandt andet

  • At opdage og ændre uhensigtsmæssige mønstre
  • At bearbejde oplevelser og følelser som er vanskelige at tackle
  • At synliggøre behov, grænser, forventninger, værdier og valg – samt hvilken betydning disse har for dig og dine relationer
  • At acceptere livsvilkårene som en del af dit liv
  • At afdække dine ressourcer
  • At du bliver bedre til at lytte og være tydelig i kommunikationen med andre

Emner i terapien er alt, som har betydning for dig, og udgangspunktet er din personlige oplevelse af, hvad det vil sige at være dig - både alene og sammen med andre.

Når du kommer i terapi første gang, vil jeg spørge dig om nogle helt konkrete ting.

Jeg skriver en kortfattet journal og nogle noter, som du altid gerne må se. Udover dig og mig er der ingen, der har adgang til dine data.
Oplysningerne tjener to formål; Hvis du har været lidt spændt eller nervøs for at møde op, falder du til ro ved at fortælle helt enkle ting om dig selv og jeg får et hurtigt overblik over hvordan jeg bedst kan hjælpe dig, når jeg ved om du

  • har oplevet vold eller krænkelser
  • er afhængig af alkohol eller stoffer (eller har været det det)
  • har modtaget/modtager andre former behandling, f.eks. medicin
  • har erfaringer med terapi

Jeg vil også spørge dig direkte hvad årsagen til din henvendelse er og hvad der er dit mål og dine forventninger.

Terapien foregår som samtale i klinikken.

Jeg arbejder oplevelsesorienteret og systemisk. Det betyder, at jeg tager udgangspunkt i dét du fortæller og synes er vigtigt lige nu, og at du er en del af et "system"/ både i familien, på arbejde, i fritiden o.s.v.

Helt afhængig af din problematik og det du ønsker hjælp til, vælger jeg metode, ud fra f.eks. kognitiv terapi, parterapi, familieterapi, mindfulness, gestaltterapi, eksistentialistisk terapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), MBT (MentaliseringsBaseretTerapi).

Der kan også være situationer, hvor jeg anvender specifik rådgivning eller ”undervisning”, der er relevant i sammenhængen.

Ofte er det en fordel at kombinere den individuelle terapi med hypnose. Det understøtter hinanden fint, og du oplever måske en højere grad af lindring, fordi din eventuelle modstand er mindre i hypnosen.

De fleste der starter i terapi føler sig lidt mere tænksomme og sårbare end ellers. Det kan være godt at fortælle dine nærmeste, at du er i gang med en forandringsproces, der tager din opmærksomhed et stykke tid og at du måske ikke er helt ligesom du plejer.

Efter den første session vil du sikkert føle dig godt tilpas ved, at du gør ”noget”, men allerede efter den anden og tredje session vil du muligvis opleve, at det kan være hårdt at gå i terapi. Du tænker længe over ting, du ellers ikke har lagt mærke til, og bliver nemmere vred eller ked af det. Det snakker vi løbende om, og du får hjælp til at håndtere din nye situation.