Famillieterapi og familierådgivning - Hvad er forskellen?

Begge tilgange handler om familiens trivsel. Familierådgivning adskiller sig fra familieterapi ved også at komme med instruktioner og anvisninger på konkrete handlemuligheder og praktiske tiltag. Familieterapi anvendes ofte som en metode der giver den nødvendige plads til familiens medlemmer, så de med støtte og i trygge omgivelser, kan sige hvordan de føler omkring et problem. Under alle omstændigheder handler det om relationer og dynamikker i familien.

Uanset om I har været sammen fra starten, da I opbyggede jeres familie, eller om I som forældre har valgt at bringe jeres familier sammen, helt eller delvis, kan familieterapi være løsningen.

Familieterapi

 • fokuserer på familiens relationer og adfærd. Fremfor at ”behandle” et enkelt medlem af familien, arbejdes der med hele familien og deres indbyrdes relationer og dynamikker. Familien er et system, hvor alle har indflydelse på hinanden.
 • hjælper hele familien til at få en forståelse for familiens måde at være familie på og hvordan familien håndterer konflikter. Der fokuseres på hvad der sker mellem personerne og hvordan dette kan afføde eller fastholde problemer. Familieterapien gavner hele familien ved at hjælpe alle med at få sagt hvad de føler.
 • hjælper med at placere ansvaret hvor det hører hjemme, i en familie bestående af både børn, unge og voksne.
 • hjælper til at forstå og bedre kunne håndtere stress og pres i familielivet.
 • kan hjælpe familiens medlemmer til, at blive klar på egne og andres grænser og blive bedre i stand til at sætte egne grænser på en tydelig og respektfuld måde.

Familieterapi kan hjælpe med at håndtere forskellige problemer f.eks.:

 • Familierelationer og forandringer i familiens liv
 • Konflikter og uenigheder
 • Sammenbragte familier
 • Støtte familien gennem separation og skilsmisse
 • Brudte familier og samarbejdsproblemer
 • Samspillet mellem barn/ung og voksen
 • Søskende der skændes
 • Svigermødre og svigerbørn der har et uafklaret forhold
 • Uenighed om bedsteforældres håndtering af børnebørn
 • Teenage problematikker
 • Traumer og stress
 • Familier med kroniske sygdomme i familien
 • Følelsesmæssige forstyrrelser som angst, depression, sorg og tab.
 • Familier med medlemmer der har psykiske problemer
 • Vold og voldsomme reaktioner i familien
 • Alkohol- og misbrugsproblemer